O firmie

Firma prowadzi działalność w zakresie wykonywania opracowań związanych z ochroną środowiska od 20 lat. Pierwsza dokumentacja – Wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza została wykonana w 1993 r. Od tego czasu, do dnia dzisiejszego wykonano kilkaset różnego rodzaju dokumentacji, głównie w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i gospodarki odpadami. Na początku działalności wykonywano usługi głównie dla podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. W chwili obecnej działalność realizowana jest na terenie całej Polski.

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy również z zewnętrznymi firmami działającymi w szerokim obszarze ochrony środowiska oraz projektantami branżowymi i architektami, dla których, na ich zlecenie, wykonujemy wszystkie dokumentacje, obliczenia i opracowania wymagane Prawem Ochrony Środowiska.

Witold Piekarz
mgr inż. inżynierii środowiska